Setswana | English
Listen Live
 

Kwadisetsa Boithaopi

Bong
Leina
Sefane
 
 
Mogala
Aterese ya e-maili
 
 
Letsatsi la Botsalo
 
 
Kgaolo
Karolo/Masepala
 
 
Aterese (Bodulo)
 
 
 
 
 
It is a law of life that problems arise when conditions are there for their solution.
- Walter Sisulu -
Join Us
Join Setsokotsane on Twitter Join Setsokotsane on Facebook Join Setsokotsane Google Plus Setsokotsane RSS Feeds